Kerhomme tavoite

Kerhomme pyrkii tuottamaan jäsenille iloa, tietoa , vertaistukea ja virkistystä. Jokaviikkoisissa kerhotapaamisissa järjestämme asiantuntijaluentoja, liikuntatuokioita ja juttelemme kokemuksistamme luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kutsumme kerhotapaamisiimme eri alojen taiteilijoita.

Kerhomme on yksi Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n (UPY) kerhoista. Osallistumme UPY:n  ja Parkinsonliiton järjestämiin tapahtumiin.  


Tervetuloa mukaan

Tervetuloa mukaan kerhotoimintaan, keskustelemaan,  osallistumaan ja vaikuttamaan. 

Kerhotapaamisessa voit liittyä UPY:n jäseneksi täyttämällä jäsenlomakkeen. Jäsenlomake on yhteistietosivulla.
Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka motoriset oireet ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus, lyhentynyt askellus ja huonontunut tasapaino. Muita ulkoisia oireita ovat kasvojen ilmeettömyys sekä epäselvä puhe ja käsiala. Parkinsonin tautia ei pystytä parantamaan, mutta sen oireita voidaan lieventää lääke- ja muilla hoidoilla.